Üretim Şekli;

 • Su içerisinde ilk önce Sodyum Metasilikat çözdürülür.
 • Ardından su ve Sodyum Metasilikat çözeltimize Sles 70 eklenip tamamen çözününe kadar karıştırılır.
 • Karışımımızın tamamen Sles homojen haline geldikten sonra Potas kostik eklenir ve karıştırmaya devam edilir.
 • Daha sonra Butil glikol, Sıvı kostik, Glukopan225 teker teker eklenerek karıştırmaya devam edilir.
 • Esans; su karışımı içinde çözdürülerek karışımımıza eklenir.
 • En son koruyucu ilave edilerek yağ çözümüz hazır hale gelir.
  HAMMADDE ADI %
  SU 100
  SLES 70 2
  SODYUM METASİLİKAT 3
  BUTİL GLİKOL 2
  POTAS KOSTİK 2
  KORUYUCU (FORMALDEHİT) 0,15
  SIVI KOSTİK 12
  GLUCOPAN225 3
  ESANS TERCİHE GÖRE
  BOYA TERCİHE GÖRE